جغرافياي اقتصادي ایران

جغرافياي اقتصادي ایران

موقعیت جغرافیایی و شرایط ژئوپلیتیکی ایران اهمیت فوق العاده منطقه‌ای و جهانی دارد بطوریکه اگر از این ظرفیت بزرگ حداکثر بهره‌برداری انجام می‌شد امکان تحریم‌ کردن ایران وجود نداشت. ایران با 18 کشور از طریق خشکی و دریا همسایه است و وضعیت آن در سرنوشت همه این کشورها تاثیر...
ضرورت حذف  ارز    واسط  از  مبادلات   تجاری

ضرورت حذف ارز واسط از مبادلات تجاری

در شرايطي كه اقتصاد كشور در مسير رشد و توسعه قرار گرفته و هر ساله به حجم مبادلات و تجارت خارجي كشور افزوده مي‌شود اعمال تحريم‌هاي گوناگون بين‌المللي از سوي برخي قدرت‌هاي جهاني با هدف افزايش فشار به جمهوري اسلامي ايران موجب ايجاد محدوديت‌هاي جدي در روابط بازرگاني خارجي...