خلاصه کتاب کارآفرینی

خلاصه کتاب کارآفرینی

حضرت امام خمینی در سال62، نگاه مبنایی خود به نقش مردم در پیشرفت کشور را چنین بیان می‌کنند: «بدون پشتيباني نمي‌توان كار كرد و پشتيباني هم به اين نيست كه مردم الله‌اكبر بگويند؛ اين پشتيباني نيست. پشتيباني اين است كه مردم همكاري كنند و شما به آنها مجال بدهيد كه همكاري...
خلاصه کتاب گردشگری

خلاصه کتاب گردشگری

از آنجا که ساختار اقتصادی قدرتمند پیش زمینه رشد و توسعه هر کشور در زمینههای مختلف محسوب می شود لذا اهمیت این مقوله باعث شده است که نظام استکبار از این بُعد به کشور فشار وارد کرده و یا به انواع گوناگون کشور را با چالش مواجه کنند. در مقابل نظام حاکم دست اندرکاران و...